Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still

Mar 18, 2019

Denna vecka är det mycket löpning (ja, som vanligt då)! Ida planerar att persa på milen och vi pratar om hur man egentligen ska träna för att bli snabbare på milen och hur det skiljer sig från träning för andra distanser. Mycket nöje! 


Mar 11, 2019

Ännu en (tränings)vecka har gått och den pratar vi såklart om. Och så avslöjar Ida att hon ska börja springa lopp igen! Vilka? Lyssna så ska du få höra. 


Mar 4, 2019

Vad är effektiv träning? Ska man träna för att det är effektivt eller för att det är roligt? Skulle man träna för att det är roligt om det inte också vore effektivt? Det pratar vi om den här veckan. Och om att hitta sitt varför. Behöver man ett varför för att träningen ska bli effektiv?