Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Oct 24, 2019

En av oss har varit på Bodypump och blivit något frustrerad under nämnda träningspass. Vi pratar om Bodypump och om annan gruppträning, både sådan som vi gillar och inte gillar och sådan som vi testat men förmodligen inte kommer köra igen.