Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Oct 10, 2019

Vi gör en snabb avstämning kring Idas träning, en snabb avstämning som blir lång, för det finns mycket att säga när man har träningsflyt. Men framförallt är fokus denna vecka på träning när man är gravid, och träning efter förlossningen. Hur länge kan man träna som vanligt, hur länge kan man springa, hur länge ska man vänta innan man börjar trappa upp träningen igen? Malin delar med sig av sina klokheter och erfarenheter!