Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Apr 1, 2019

Nu har Ida sprungit Varvetmilen som hon hade ett tydligt mål för: personbästa! Och pers blev det, kanske tack vare Malins hejande? Denna vecka pratar vi således om hur det känns att persa på milen. Och om hur glammigt det är att vara modell.