Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Mar 18, 2019

Denna vecka är det mycket löpning (ja, som vanligt då)! Ida planerar att persa på milen och vi pratar om hur man egentligen ska träna för att bli snabbare på milen och hur det skiljer sig från träning för andra distanser. Mycket nöje!