Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Feb 11, 2019

I veckans avsnitt träffar Malin Madeleine Rybeck för att prata om träning under graviditeten. Vad ska man tänka på och vad bör man undvika? Madde hjälper till att reda ut rekommendationerna och vad som stämmer och inte stämmer.