Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Jan 28, 2019

Ny vecka, nytt avsnitt! Vi pratar om vilka mål vi har med träningen framöver, lite om hur man kommer igång med träning, men framförallt om varför man egentligen ska träna. Vad händer i hjärnan när man tränar, och vilka långsiktiga hälsofördelar finns det?