Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Dec 28, 2017

Vi frossar i minnen från årets träningspass och tävlingar. Det bästa och det värsta, årets utmaningar, årets nya vanor. Känslan av att springa lopp men ha tränat för lite, känslan av att springa lopp där allt känns rätt. Det har varit ett händelserikt löparår!