Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Dec 14, 2017

Ibland är det lätt att glömma att den mentala träningen också är viktig för att man ska kunna prestera på topp. Ida har varit på Bosön och fått tips av en äkta idrottspsykolog! Dessutom pratar vi om löparglädje, tärningsintervaller och om vad ett långpass egentligen är.