Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


May 3, 2018

Malin har sprungit trail och således även varit arg. Ida har tränat på brandstationen och ignorerat sin smärta. Då vi båda ska uppsöka sjukgymnast diskuterar vi veckans skadeläge - Ida får ont i låret när hon nyser och Malin envisas med att hennes onda bara är känningar. Dessutom: hur många par löparskor är det egentligen rimligt att äga?