Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Apr 8, 2019

Trappmaskinen, att ha träning som fokus under jobbiga stunder i livet, att sätta nya mål efter man klarat av ett tidigare mål, att andas från magen och hitta de inre magmusklerna tillsammans med en personlig tränare - några av veckans ämnen i vad som brukar kallas "Världens bästa träningspodd".