Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Mar 11, 2019

Ännu en (tränings)vecka har gått och den pratar vi såklart om. Och så avslöjar Ida att hon ska börja springa lopp igen! Vilka? Lyssna så ska du få höra.