Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Mar 4, 2019

Vad är effektiv träning? Ska man träna för att det är effektivt eller för att det är roligt? Skulle man träna för att det är roligt om det inte också vore effektivt? Det pratar vi om den här veckan. Och om att hitta sitt varför. Behöver man ett varför för att träningen ska bli effektiv?