Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Dec 7, 2017

Vi pratar om kost. Hur ska man äta för att prestera så bra som möjligt på träningen? Vad äter man före ett lopp? Är det nyttigt med proteinbars? Dessutom pratar vi om olika träningsformer vi har testat och om ofrivilliga intervallpass.