Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Feb 4, 2019

Den här veckan fokuserar vi på temat Att komma igång med träning. Ida som inte kunnat träna som hon vill den senaste tiden berättar hur det känns nu när hon är igång igen, och vi får också höra fina kom-igång-historier från några lyssnare. Dessutom tänker vi till lite om att följa upp och utvärdera sin träning.