Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Nov 29, 2018

Ida har varit på gymmet och drar upp samma gamla visa: "Tänk om någon säger till mig att jag gör fel". Detta leder såklart till en lång diskussion om hur man egentligen ska ge feedback för att det ska tas emot på rätt sätt. Vi pratar också om vilket lopp Malin ska välja som sin comeback efter graviditeten.