Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Nov 22, 2018

Ny torsdag! Nytt avsnitt av Sitt inte still! Denna vecka pratar vi som vanligt lite om hur det har gått med veckans träning, men framförallt drömmer vi oss bort till utmaningar vi någon gång skulle vilja ta oss an.