Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Oct 25, 2018

Nej, nu är det dags att vi skärper oss. Vi kan (orkar) inte träningsdippa hur länge som helst. Idag snackar vi motivation och exakt hur vi ska hitta tillbaka till träningsglädjen, och till vår hjälp har vi våra kloka lyssnare.