Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Oct 11, 2018

Den här veckan lyfter vi en lyssnarfråga om att träna för att springa ultralopp. Malin har ju sprungit Ultravasan och berättar om sin träning för det, och ger en mängd konkreta tips på hur man kan tänka när man planerar sin träning med målet att kunna springa långt utan att gå sönder.