Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Aug 30, 2018

Här sitter vi och inte är anmälda till några lopp som går av stapeln inom den närmaste framtiden. Det måste vi göra något åt! Malin behöver ett nytt mål efter Ultravasan och Ida som kan springa igen efter sin skadeperiod måste ha någon ny utmaning att träna för. I veckans avsnitt pratar vi således om att hitta nya mål! Det blir även lite prat om långa yogapass, om Midnattsloppet, om att tälta och om Barry's som äntligen öppnar i Göteborg.