Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


May 31, 2018

Till helgen är det dags för Stockholm marathon och vi diskuterar uppladdning, väder och låtlistor. Dessutom pratar vi rehab och funderar på hur man skriver ett studenttal.