Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Nov 16, 2017

Vi pratar brutalbänk, trappträning, musikintervaller och följer såklart upp Idas styrketräningsutmaning. Dessutom börjar vi fundera över vilka lopp och distanser vi ska ta oss an nästa år.