Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


May 24, 2018

Göteborgsvarvet! Detta älskade varv! Det blev kanonväder som vanligt och folkfeststämning i stan. Malin sprang loppet, men Ida fick inte för sin sjukgymnast. Den här veckan går vi igenom upplevelserna från Göteborgsvarvet - både ute på banan och vid sidan om.