Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


May 10, 2018

Sjukgymnastbesöken är gjorda, och med goda resultat: vi får springa! Denna vecka pratar vi lite om våra smärtor, om Cluedo-intervaller, om vad vi har tränat den senaste tiden och så börjar vi lite smått peppa upp inför Göteborgsvarvet som det äntligen är dags för nästa vecka!