Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Apr 26, 2018

Både Malin och Ida vilar lite från löpning pga känningar i diverse kroppsdelar (otroligt frustrerande!). Malin stoppas dock ej utan kör sina långpass på andra sätt. Ida har varit i Oslo, hejat sig hes på ett lopp och försökt fejka en löptur till Holmenkollen.