Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Apr 19, 2018

Malin har äntligen förstått tjusningen med att springa trail, och Ida har spenderat en vecka på träningsresa i Portugal (och skämt ut sig i tv). Dessutom blir det lite gnäll om pollen och så berättar Malin om hur hon håller på att trappa upp träningen inför Ultravasan.