Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Mar 15, 2018

Det är några timmar efter Barcelona Maraton och vi delar med oss av våra upplevelser före, under och efter loppet. Utan att spoila alltför mycket kan vi avslöja att Malin hade en betydligt trevligare upplevelse än Ida. Vi snackar uppladdning, långa raksträckor, smärta, glädje och tårar. Det hinner hända mycket på 42,2 km.