Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Nov 9, 2017

Vi har avrundat tävlingssäsongen och pratar om upplevelserna kring Finalloppet, om hur det aldrig finns tillräckligt många bajamajor på lopp och så blir det tips på bra styrkeövningar från vår egna PT-Malin.