Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Feb 22, 2018

Denna vecka pratar vi om sportlov och om att vara besviken över att man inte har tränat tillräckligt mycket fastän man visst har tränat tillräckligt mycket. Dessutom pratar vi om huruvida träningsrutiner behövs och så tar vi tag i den stora frågan: hur blir man en tränande människa?