Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Feb 15, 2018

Som många gånger tidigare fastnar vi i samtal om löpning. Vi tipsar om roliga, jobbiga och effektiva intervallpass och dessutom pratar vi om långpass och om man behöver ta med sig någon extra energi som gels eller sportdryck när man springer sådana. Malin är tillbaka från sin sjukvecka och är frustrerad över att inte känna sig lika stark som innan, och Ida är frustrerad över att behöva korta ner sitt långpass på grund av en värld täckt av is.