Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Jan 25, 2018

Malin berättar om sina upplevelser vid årets första lopp. Vi pratar också om känslan av att behöva avbryta ett träningspass och så blir det tips på hur man kan träna upp sin fotstyrka.