Preview Mode Links will not work in preview mode

Sitt inte still


Jan 18, 2018

Vi känner oss fortfarande stressade och kanske lite oplanerade. Vad vi däremot har planerat är att springa årets första lopp väldigt snart. Malin har firat jul en tredje gång och Ida har kört längsta långpasset på ett bra tag. Vi pratar också om hur vi ska träna inför Barcelona Maraton och Malin har tagit årets första dopp.